Chọn file hình :
Đang upload file...

Chú ý:

  • * Ảnh của bạn không được quá 3MB.
  • * Bạn có thể chọn nhiều file để Upload cùng một lúc.
  • * Số lượng file upload lên là không giới hạn.
  • * Dung lượng bạn Upload lên là không giới hạn.
  • * Dung lượng bạn tải về (bandwidth) là không giới hạn.
  • * Bạn có thắc mắc khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng góp ý tại đây